product_bg (2)
Биз дүйнөлүк компаниябыз, биздин негизги ысык сатуу продукттарыбыз чычканды желим капчыктар, чычкандардын жем станциялары, көпөлө тузагы, металл мең тузагы, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, электрондук зыянкечтерден репеллер, курт-кумурскалардын желим тактайы, чычкан желим тузагы, чымчыктардын чокулары жана ушул катар зыянкечтер контролдоо өнүмдөрү.